Top 5

 • Kees van Dijk (Enter)

  Graag stel ik mij voor. Kees van Dijk, 58 jaar,  gehuwd met Monique. Samen hebben we vijf kinderen en twee prachtige kleinkinderen. Tot en met mei 2017 woonden we in Wierden. Maar inmiddels wonen we opnieuw in Enter waar ik ooit als politieman werkzaam was.

  Sinds kort ben ik directeur van de Bond tegen Vloeken, je weet wel van die papegaaienposters op de NS stations. Sinds jaar en dag ben ik lid van de ChristenUnie. Waarom? Eigenlijk wordt dat weergegeven door onze slogan “geef geloof een stem”. Dat geloof maakt dat ik met overtuiging invulling probeer te geven aan maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid sta ik op de kandidatenlijst en zet ik mij graag in voor alle inwoners van de gemeente Wierden.

  Van harte ondersteun ik de speerpunten van ons programma. Natuurlijk zijn er speerpunten te noemen die mij na aan het hart liggen. Ik noem veiligheid, zondagsrust, goede, betaalbare en levensloopbestendige woningen maar ook duurzaamheid. Dit zijn voor mij kernwoorden voor wat betreft de periode 2018-2022.

  Voor mij geldt dat de christelijke identiteit van de ChristenUnie het startpunt is.  De Bijbelse normen en waarden geven immers goede en betrouwbare handvatten. Daarbij springen vooral naastenliefde, anders gezegd, omzien naar elkaar, rentmeesterschap en gerechtigheid een belangrijke rol. Persoonlijk vind ik een klantgerichte overheid erg belangrijk. Dit geldt ook voor de lokale overheid. De aandachtsvelden “economie, werk en inkomen” en “wonen, ruimte en veiligheid”, hebben mijn bijzondere interesse. Gelet op mijn politie en bancaire achtergrond is dat niet zo vreemd. 

  Onze Bijbelse boodschap omzetten in daden is de persoonlijke uitdaging en opdracht. Ons verkiezingsprogramma vertelt daar een helder verhaal over!

 • Riets Eshuis-Egberts (Hoge Hexel)

  Ik ben Riet Eshuis-Egberts, 49 jaar, getrouwd met Johan en moeder van een kwartet meiden en gezinhuisouder Bij Eshuis. Daarnaast deeltijd werkzaam als coördinator in de toeristische sector. In 2010 ben ik begonnen als fractievoorzitter en begin dit jaar heb ik op eigen verzoek het voorzitterschap overgedragen aan Kees van Dijk. Dit jaar sta ik als nummer 2 op de kandidatenlijst, met de ambitie om de komende vier jaar opnieuw mee te doen. Ik vind het belangrijk om mij actief te blijven inzetten voor de gemeente. Dit blijkt ook uit de nevenactiviteiten die ik uitvoer naast mijn betrokkenheid in de gemeentelijke politiek. Ik ben ook actief als bestuurslid van St. Cultureel Erfgoed Hoge Hexel, actief in de Pastoraat bij Ichtus en overblijfmoeder op De Driesprong in Hoge Hexel.

  Als Christen heb ik veel houvast aan mijn geloof. Dat is van wezenlijk belang voor mijn doen en laten. Op die basis functioneer ik. Daarom voel ik mij het beste op mijn plek binnen de ChristenUnie. Er zijn een aantal punten binnen het verkiezingsprogramma die mij, met mijn interesses en ervaringen, nader aan het hart liggen. Zo vind ik het belangrijk om de zondagsrust in ere te houden. We gunnen elk gezin een dag rust in de week en proberen op die manier de gezinnen te beschermen. Andere speerpunten die binnen mijn interessegebieden liggen zijn het voorkomen van eenzaamheid, een duurzaam schoolgebouw voor De Passie en levendige (dorps)kernen.

  Ten slotte wil ik eindigen met een vers uit Micha 6 (8): “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God”. Dit vers uit de Bijbel spreekt mij zeer aan en vormt voor mij ook de basis waarop ik mijn rol als raadslid invulling wil geven. Opkomen voor recht en gerechtigheid, trouw te zijn en daarin de weg van God gaan. We dragen een verantwoordelijkheid voor onze omgeving. We leven niet als kluizenaar, maar als burgers onder elkaar. Het is belangrijk om er voor elkaar te zijn. Door goed te doen gaat er een positieve boodschap van je uit. En dit wil ik uitdragen als raadslid binnen de gemeente.

 • Jan Oene Krist (Wierden)

  Mijn naam is Jan Oene Krist. Ik ben 28 jaar, getrouwd en word dit jaar vader. Sinds mijn afstuderen in 2014 aan de Universiteit van Twente in Enschede, werk is als software consultant voor verschillende bedrijven, wat ik met erg veel plezier doe.

  Toen ik in augustus 2016 in Wierden kwam wonen voelde ik me direct thuis. Ik maakte kennis met een warme en gastvrije gemeente, waar ik me nu graag voor in wil zetten. Al sinds het begin van studie ben ik betrokken bij de politiek. Eerst als fanatiek volger, later in Enschede bij de ChristenUnie en nu natuurlijk in de gemeente Wierden. De ChristenUnie past bij mij. Natuurlijk bij mijn levensovertuiging als Christen, maar ook inhoudelijk.

  Ik vind het belangrijk dat de overheid een terughoudende rol heeft in de samenleving, maar wel een schild is voor hen die het nodig hebben. Iedereen is waardevol en het waard, om goed voor te zorgen. Ook de aarde zelf mag hierbij niet vergeten worden. Er is simpelweg geen tijd meer om niet te investeren in duurzaamheid. We moeten als samenleving innovatief zijn om in onze energiebehoefte te voorzien. Hier wil ik mij hard voor maken binnen de ChristenUnie en binnen de gemeente van Wierden.

 • Jan-Willem Timmerman (Wierden)

  Ik kom uit Wierden en ben 37 jaar. Getrouwd en vader van drie kinderen, twee dames en een heer. Mijn dagelijks werk mag ik doen op de Universiteit Twente. Als Hoofd Financiën van de faculteit Technische Natuurwetenschappen help ik – met mijn team – de wetenschappers zoveel mogelijk te ondersteunen in vragen rondom projecten en financiële vragen. Goed luisteren en kritische vragen stellen leiden vaak tot een beter resultaat dan vooraf gedacht.

  In mijn vrije tijd ben ik te vinden bij turnwedstrijden van G.V. Wierden waar mijn dochters sporten of bij SVZW als supporter van mijn zoon. Ook ben ik actief als organist in verschillende kerken in Wierden, Almelo en Den Ham. In de muziek kan ik mijn creativiteit gebruiken en het is een mooie manier om anderen te betrekken bij muziek.

  Binnen de ChristenUnie maak ik al een aantal jaar deel uit van het bestuur, sinds 2014 als voorzitter. Ook probeer ik als lid van de steunfractie onze huidige raadsleden te ondersteunen. Ik ben trots op de ontwikkelingen binnen de ChristenUnie, zowel landelijk als lokaal. De uitgangspunten van onze partij spreken me erg aan: de overheid moet zich bescheiden opstellen waar het kan, maar een bescherming zijn voor de zwakkeren in onze samenleving. Dit vanuit de wetenschap dat we onze talenten van God hebben gekregen en dat iedereen kansen moet krijgen om die te benutten.

  Met de goede kandidaten op de lijst van de ChristenUnie Wierden-Enter ben ik ervan overtuigd dat de ChristenUnie een bijdrage kan leveren aan een nog mooiere gemeente. Op dit moment in de oppositie, maar na de verkiezingen hopelijk als collegepartner. Ik vraag uw steun op 21 maart!

 • Richard Bremmer (Wierden)

  Mijn naam is Richard Bremmer en ik ben gezegend met de vijfde plaats op de kieslijst voor de ChristenUnie in onze mooie gemeente Wierden. Ik ben 30 jaar en woon nu ruim een jaar in het centrum van Wierden.

  Ik heb mijn hele leven in meer of mindere mate in Wierden gewoond. Tijdens mijn studie heb ik in Zuidhorn en Groningen gewoond, maar was ik geregeld de weekenden in Wierden te vinden. In Groningen heb ik aan de RUG de bachelor Recht en Bestuur (Juridische Bestuurskunde) behaald. In mijn studietijd ben ik ruim drie jaar met veel plezier lid geweest van de christelijke studentenvereniging Ichthus.

  Momenteel ben ik via Randstad als buschauffeur werkzaam bij Keolis/Syntus, dus u kunt me niet alleen in mijn ligfiets door Wierden en Enter zien gaan, maar ook in Lijn 80. Ik weet zowel als fietser alsook als buschauffeur dat de Dorpsstraat zuid in Enter wel echt een opknapbeurt behoeft.

  Ik heb een brede interesse, maar als ik er wat moet uitlichten, kies ik specifiek voor mobiliteit, voor veilig en vlot van A naar B kunnen gaan met met name de fiets en het openbaar vervoer. Trottoirs moeten veilig zijn voor en voldoende ruimte bieden aan slechtzienden en mensen met rollator en kinderwagen. Hoewel het fantastisch is dat we overal met de auto kunnen komen, moeten met name de centra zo ingericht zijn dat je daar veilig kunt wandelen en fietsen.

  Een ander punt is duurzaamheid. We staan aan de vooravond van een massale omslag van brandstofmotoren naar elektrisch aangedreven voertuigen. De gemeente is nu aan zet om te investeren in voldoende laadpalen daar waar mensen de auto niet op eigen terrein of voor de deur kunnen parkeren. Immers, wie een nieuwe auto wil kopen en een elektrisch aangedreven voertuig wil hebben, zal die stap niet zo snel maken als er geen mogelijkheid is om de auto op te laden.

  Het laatste punt om hier uit te lichten is vrijheid. Ik ben als christen politiek actief, niet om alles wat ik voor mezelf belangrijk vind aan anderen als norm op te leggen, maar omdat ik ook vanuit mijn christen-zijn verbeterpunten zie voor deze maatschappij. En vrijheid speelt daarbij een belangrijke rol. Ik wil misschien wel vrij zijn om op elk willekeurig moment mijn boodschappen te kunnen doen, ook op zondag. Maar waar mijn vrijheid de vrijheid van de ander inperkt, is het goed dat de overheid namens ons allemaal grenzen stelt. De markt en de economie kennen geen grenzen, geen normen, zijn niet geïnteresseerd in het welbevinden van mensen. Daarom, omdat die kleine zelfstandige het niet volhoudt om 7 dagen per week te werken; omdat die werknemer al moeite had met het vinden van werk en van de markt maar voor lief moet nemen dat ie in het weekend niet thuis bij zijn gezin kan zijn, daarom stelt de overheid grenzen. Die grenzen moeten goed doordacht zijn en zinloze regeltjes die geen doel (meer) dienen en wel onze vrijheid inperken, moeten we zo snel mogelijk afschaffen. 

  Maar, zoals gezegd, mijn interesses liggen veel breder. Ik nodig u dan ook van harte uit om contact met me op te nemen over wat u van belang vindt hier in de gemeente Wierden. Ik wil graag in gesprek over allerhande onderwerpen. Ik heb mezelf niet kandidaat gesteld om ieders problemen op te lossen. Ten eerste lukt dat niet, maar belangrijker is dat de oplossing voor de één een nieuw probleem voor de ander kan zijn. Maar door te luisteren naar de verschillende kanten van een verhaal is er misschien wel een oplossing te vinden die wellicht voor niemand de ultieme oplossing is, maar uiteindelijk wel voor allen samen de beste. 

  Dat luisteren en het zoeken naar de beste oplossing voor iedereen is een taak van de gemeente. Ik wil me daar als nu nog steunfractielid van de ChristenUnie en hopelijk straks als Raadslid graag voor inzetten dat dat nog meer en beter gebeurt dan nu al het geval is