Een veilige gemeente

Als inwoner van de gemeente wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Wierden is een veilige gemeente en dat willen we graag zo houden.

De ChristenUnie wil dat er in de gemeente ruim baan is voor fietsers. Op kruispunten of rotondes waar fietsers of voetgangers kwetsbaar zijn moeten automobilisten extra geattendeerd worden op kwetsbare weggebruikers. Daarnaast moet er een plan komen om de 60 km-wegen in het buitengebied opnieuw in te richten. Ook de veiligheid rond het spoor blijft belangrijk.

De ChristenUnie is voor de verdere ontwikkeling van de F35, maar is scherp op de veiligheid en doelmatigheid. Het is belangrijk om alert te zijn op de belangen van zowel omwonenden als gebruikers.