Een flinke stap in verduurzaming

Wij hebben de taak om goed om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.

De ChristenUnie wil dat inwoners nauw betrokken worden bij het maken van plannen voor energieopwekking, zoals windmolens, en mee kunnen profiteren van de voordelen. Omdat de aansluitplicht voor gas is verdwenen is de weg vrij voor gasloos bouwen. Nieuwbouw aansluiten op gas is niet toekomstbestendig. De ChristenUnie zet volop in op zonne-energie. Tevens moet gezocht worden naar mogelijkheden tot energieopwekking uit mest- en co-vergisting en wind. Ook voor nieuwe technologieën moet veel aandacht zijn.

Bovendien moet duurzaamheid in alle terreinen van gemeentebeleid een belangrijk speerpunt zijn. Als het bijvoorbeeld gaat om de nieuwbouw van De Passie streven wij naar een duurzaam en fris schoolgebouw.