Een gemeente met goede woningen voor iedereen

Een goed en betaalbaar huis in een prettige en veilige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn weinig sociale huurwoningen beschikbaar, duur betaalde woningen staan onder water en starterswoningen zijn schaars. De ChristenUnie wil dat de gemeente met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. Ook in een kleine kern als Hoge Hexel of in de buurtschappen.