Omzien naar elkaar

De ChristenUnie gelooft in een samenleving die gebaseerd is op naastenliefde. Iedereen, van jong tot oud, is waardevol voor de samenleving en daarom verdient iedereen het om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. Deze zorg kan vanuit mantelzorgers, familie, vrienden, scholen, buurten, andere netwerken of de overheid komen. De overheid ondersteunt hierbij waar nodig en is zo een schild voor de zwakken.

Ouderen zouden gebruik moeten kunnen maken van een blijverslening om zo hun huis geschikt te maken om er zo lang mogelijk te kunnen wonen. Daarnaast moeten initiatieven om eenzaamheid bij ouderen, maar ook bij jongeren, te bestrijden volop de ruimte krijgen. Ook vluchtelingen moeten op goede zorg kunnen rekenen. Niemand in de gemeente Wierden hoeft op straat te slapen of heeft niet te eten.