Fractie

 • Kees van Dijk (Fractievoorzitter)

  Portefeuilles:

  Ruimtelijke ordening, grondzaken, vergunningen, vastgoed monumenten, vastgoed gemeentelijke gebouwen, openbare orde en veiligheid, dienstverlening, openbare werken, handhaving, recreatie en toerisme, milieu, afval

 • Riet Eshuis-Egberts

  Portefeuilles:

  Groene metropool, plattelandsontwikkeling, water, WMO, jeugd, kinderopvang, volkshuisvesting, onderwijs, inburgering nieuwkomers, burgerparticipatie, dierenwelzijn, groen, dorpsranden, participatiewet, vrijwilligers, ouderenbeleid, woonservice, volksgezondheid en GGD, kunst en cultuur, sociaal cultureel werk 

 • Jan-Willem Timmerman

  Portefeuilles:

  Intergemeentelijke samenwerking, bedrijfsvoering, bestuurlijke organisatie, verkeer en openbaar vervoer, inkoop en aanbesteding, sport, SAWE, ICT, financiën, economische zaken, duurzaamheid