In beweging voor 'Wierden forever'

Keesvrijdag 11 december 2020 10:04

Is Wierden op weg naar een faillissement? Die vraag stelde ik tijdens de begrotingsvergadering op 23 november. Dit vanwege het slechte financiële vooruitzicht, zoals dat werd geschetst in de meerjarenbegroting: nog twee jaar een plusje, maar daarna een dikke min.

Grote financiële onzekerheid voor onze gemeente. We zien onze uitgaven stijgen, maar ontvangen minder rijksmiddelen. Gemeentelijke lasten zoals de OZB stijgen. Het gevaar van een verarming van het culturele aanbod ligt op de loer. Belangrijke wensen zoals fietssuggestiestroken of vrij liggende fietspaden kunnen niet gehonoreerd worden, omdat er geen geld is. Een doemdenken? Kijk maar naar de begroting.

Wierden ontvangt op termijn 1 miljoen euro minder uit het gemeentefonds. Het gevolg van de zogenaamde opschalingskorting. Het rijk heeft dit onzalige idee ooit gelanceerd om kleinere gemeentes verplicht te laten samengaan tot minimaal een gemeente van 100.000 inwoners. Het doel? Meer efficiëntie, minder kosten en dus minder behoefte aan geld vanuit het gemeentefonds. Het idee van het samengaan van gemeentes is verdwenen, maar de opschalingskorting niet. Een optimale schaalgrootte van een gemeente is er niet, zo blijkt uit onderzoek. Er zijn nogal wat variabelen van invloed. Wij geloven niet in die opschalingsvoordelen. Maar wat moet er dan gebeuren? Een niet sluitende begroting is niet acceptabel. We willen de rekening niet bij de inwoners van Wierden leggen. Verder willen we dat Wierden een fijne gemeente blijft om in te wonen. 'Wierden forever', zoals ik in ontvangen mailberichten voorbij zag komen.

Hier zijn wij het mee eens, in de actiestand dus. Veel van ons herinneren zich heer Olivier B. Bommel. Een heer van stand, voor wie geld geen rol speelt, maar de oplossing altijd buiten zichzelf vond. "Tom Poes, verzin een list", was een gevleugelde uitspraak. Anders geformuleerd: "College, wat is het plan"? Behalve het, terecht, wijzen naar Den Haag, kwam er geen concreet antwoord. Een gerespecteerd en voormalig lid van het college merkte op dat we de oren niet moeten laten hangen. Helemaal mee eens. We moeten nadenken over alternatieven. Misschien meer samenwerken met andere gemeenten waar dat kan, bijvoorbeeld in de backoffice of ICT, maar met behoud van autonomie. Door digitalisering maken afstanden niet uit, wel een goede beveiliging van digitale gegevens. 

Wierden moet één van de meest gewilde dorpen blijven om in te wonen en te ondernemen, maar dan moeten we wel (financieel) in beweging komen. Uw meedenken en meedoen is hard nodig voor 'Wierden forever'! Gaan we actie ondernemen of blijven we mokkend naar Den Haag wijzend in ons hoekje zitten? Mail uw ideeën naar fractie@wierden-enter.christenunie.nl.

Ik wens u gezegende feestdagen.

Kees van Dijk

Fractievoorzitter

Labels

« Terug