π—­π—²π˜π—²π—Ήπ˜„π—Άπ˜€π˜€π—²π—Ήπ—Άπ—»π—΄ 𝗯𝗢𝗷 π—–π—΅π—Ώπ—Άπ˜€π˜π—²π—»π—¨π—»π—Άπ—² π—ͺ𝗢𝗲𝗿𝗱𝗲𝗻-π—˜π—»π˜π—²π—Ώ

Foto zetelwisseling Eshuis-Krist.jpgdonderdag 13 mei 2021 07:52

Tijdens de raadsvergadering van 1 juni zal Riet Eshuis-Egberts terugtreden als raadslid.

Riet zit sinds 2010 in de gemeenteraad namens de ChristenUnie. Ze begon direct als fractievoorzitter voor de partij en heeft de laatste jaren als raadslid en voorzitter voor de commissie grondgebiedzaken gediend. Recent heeft Riet de fractie te kennen gegeven dat ze graag wil minderen, om na de zomer een studie op te kunnen pakken. Ze blijft betrokken bij de fractie en zal onder meer de komende campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan leiden. Haar zetel wordt overgenomen door Jan Oene Krist. Riet: “Nu plek maken voor Jan Oene is een win-win situatie voor ons beiden. Jan Oene start net voor behandeling van de nota meerjarenbeleid en heeft zo mooi de gelegenheid zich de komende maanden goed in te werken voor de volgende verkiezingen. Ik kan op tijd een stapje terug doen om mij te focussen op een nieuwe studie na de zomer.” Jan Oene Krist is geen onbekende voor wie de Wierdense politiek volgt. Hij draait al enige jaren mee in de commissievergaderingen als steunfractielid van de ChristenUnie. Jan Oene: “Het terugtreden van Riet zal een gemis zijn voor de raad. Ze heeft een schat aan ervaring en kennis en is bovendien een goede voorzitter van de commissievergaderingen. Het is dan ook fijn dat ze nauw betrokken blijft bij de fractie. Ik kijk enorm uit naar het werk als raadslid. Het is een hele eer om me op deze manier in te zetten voor een duurzame samenleving die omziet naar hen die dat nodig hebben.

Labels

« Terug