Voorstellen Kees van Dijk

  • Mijn naam is Kees van Dijk, 62 jaar, getrouwd met Monique en woonachtig in Hoge Hexel. Onze vijf kinderen zijn inmiddels uitgevlogen en getrouwd. Fijn dat ze allemaal in Wierden of nabije omgeving wonen, samen met de vier kleinkinderen.
    Sinds 2014 mag ik raadslid zijn voor de ChristenUnie in onze mooie gemeente Wierden. Ik ben dankbaar dat ik opnieuw lijsttrekker mag zijn. “Geef geloof een stem”, weerspiegelt waar de ChristenUnie voor staat. Vanuit dit geloof probeer ik met overtuiging invulling te geven aan maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid zet ik mij als raadslid in voor onze inwoners. Dit onder de noemer “Samen Recht Doen”.
    Naastenliefde, rentmeesterschap en gerechtigheid zijn voor mij kernwoorden. Deze Bijbelse boodschap omzetten in daden is mijn persoonlijke uitdaging en opdracht.
     
    Na een carrière in de financiële dienstverlening maakte ik een overstap naar de Bond tegen vloeken waar ik sinds 2018 directeur ben. De Bond wil onze samenleving bewust maken van kwetsend taalgebruik en vloeken. We ervaren een verharding in gedrag en taalgebruik. In Jakobus 1:19 staat: “Zo dan, mijn geliefde broeders, een ieder mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn”. Wat mij betreft een zeer waar woord. Liefdevol luisteren, de ander aanhoren en respect hebben voor elkaar. Dit geldt zeker in ons politieke werk.