Voorstellen Kees van Dorth

  • Ik ben Kees van Dorth, 62 jaar, getrouwd met Annelies. We hebben twee volwassen kinderen die zelfstandig wonen, vier kippen en een bijenvolk in onze tuin.

    Ik ben de afgelopen tijd betrokken geweest in het fractieberaad. Vooral de onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid hebben mijn interesse.

    Ik ben beheerder van zonnepark De Groene Weuste, coördinator van Stichting Duurzaam Wierden-Enter voor nieuwe energieprojecten en medewerker van het Energieloket als Energiecoach. Hiernaast ben ik penningmeester van een hulpverleningsorganisatie in Israël (Stichting Shoresh).

    De motivatie van mijn vrijwilligerstaken is de Bijbel. We hebben de verantwoording om bij te dragen aan een mooiere wereld voor zover dat binnen onze persoonlijke mogelijkheden kan. Duurzaamheid, klimaatadaptatie, groene energie, circulariteit, milieu, biodiversiteit en groene omgeving passen daar allemaal in.

    De ChristenUnie sluit hier goed bij aan.