Een veilige gemeente

Een veilige gemeente

Wierden is een veilige gemeente en dat willen we graag zo houden. De ChristenUnie wil op meer plekken de weginrichting aanpassen naar de geldende snelheid zodat de snelheid gehandhaafd kan worden. We hebben extra aandacht voor veilige fietsverbindingen naar scholen.