Speerpunten

Vanuit een hart vol geloof, hoop en liefde voor deze wereld willen we ook de komende jaren recht doen. Samen, want het onderstreept dat niemand het alleen hoeft te doen. En ook omdat de overheid pas goed functioneert als zij samen werkt met inwoners. Recht, want ieder mens telt en we willen strijden tegen onrecht. Doen, want onze woorden krijgen pas inhoud als we in beweging komen. Het is nu nodig om de daad bij het woord te voegen. We dragen zorg voor de plek waar we leven, wonen en bewegen en daarom zijn duurzamere keuzes nodig. De schepping komt tot bloei door en door en voor mensen! We doen dat niet alleen, maar mogen daarbij vertrouwen op onze Hemelse Vader.

Ons volledige verkiezingsprogramma kunt u hier lezen. Hieronder vindt u de speerpunten van het programma.

  • Omzien naar elkaar
  • Menselijke maat in sociaal beleid 
  • Een open en benaderbaar bestuur
  • Een goed en betaalbaar huis voor iedereen
  • Niemand mist de boot in de duurzaamheidstransitie
  • Een veilige gemeente
  • Kunst en cultuur verankerd in de samenleving
  • Ruimte voor een eerlijke economie