Bespreking inrichting 'De Esrand'

IMG_2547.jpg25-08-2021 11:01 25-08-2021 11:01

Dinsdag besprak de raad de inrichting van het gebied De Esrand. Op deze plek wordt de nieuwbouw van De Passie en sportaccommodatie gerealiseerd. Naast deze grote projecten is het ook mogelijk gemaakt om bedrijfspanden te realiseren. De omwonenden van het gebied hebben ingesproken om duidelijk te maken waar voor hun nog aandachtspunten zijn...

Belangrijk voor hen is het aanzicht van de gebouwen en de te verwachten verkeersdruk door de vestiging van bedrijfspanden. Vorige week spraken we als fracties ook al met de omwonenden over de manier waarop zij het proces ervaren hebben. De ChristenUnie is de hen dankbaar voor hun uitleg en constructieve houding in dit dossier.

Jan-Willem Timmerman heeft namens de fractie ChristenUnie vragen gesteld over de bedoeling van de parkeerplaatsen voor bedrijven en gevraagd waar de omwonenden nog tegemoet gekomen kunnen worden. Het college geeft aan dat de parkeerplaatsen bedoeld zijn voor mindervaliden. Dit beperkt het gebruik van de Zuidesweg. Vraag blijft wel hoe dit gehandhaafd wordt.

Wat betreft de inrichting van het gebied: het college gaf aan dat het de verplichting is om samen met de omwonenden goede afspraken te maken over de inrichting van het gebied. De ChristenUnie vindt het daarnaast belangrijk dat de bedrijfspanden een goede invulling krijgen. Het moet duidelijk zijn dat deze panden voorzien in een behoefte; we willen niet bouwen voor leegstand. Het college verzekerde ons dat geïnteresseerde bedrijven moeten aantonen dat deze plek voor hen nodig is.


In de raadsvergadering van 14 september neemt de raad een beslissing over de inrichting van De Esrand.

Labels

« Terug