Debat Nota Meerjarenbeleid

243857915_3812310188872474_8278413844617334304_n.jpg29-09-2021 17:16 29-09-2021 17:16

Gisteren spraken we als gemeenteraad van Wierden met elkaar en het college over de plannen voor de komende jaren. Het was een lange zit, vanaf half twee ’s middags tot kwart over twaalf ’s avonds.

Maar wát een mooie bijeenkomst hebben we er van gemaakt! Als fractie ChristenUnie zijn we met gebed gestart, omdat we weten dat we dit niet zonder Gods zegen kunnen. We hebben met elkaar uitgesproken dat we weten dat we dit niet voor onszelf doen, maar voor onze inwoners.

We gingen de vergadering in onder het motto “Samen Recht Doen”. We werken met onze collega-raadsleden, college en ambtenaren samen om onze inwoners recht te doen en dat niet alleen door te spreken, maar ook door te doen! En ja, ik geloof dat we die kracht van boven en dat uitgangspunt waar hebben kunnen maken als raad. In een goede sfeer hebben we elkaar veel gegund, veel amendementen en moties zijn unaniem aangenomen en hebben we de Nota Meerjarenbeleid vastgesteld.
Als ChristenUnie zijn we erg blij met de aangenomen amendementen Flexwonen (actief zoeken naar mogelijke oplossingen voor woningnood) en Reserves (meer geld ter beschikking van de raad) en de moties voor het mogelijk maken van schuilstallen, extra hulp bij (v)echtscheidingen, het ter beschikking stellen van een extra PMD-container voor grote gezinnen, aandacht voor de menselijke maat in het Wierdense Veld en langs het spoor en een beter binnenklimaat voor sporthal de Zomp.
Zo mochten we om 0.15 weer een bijzondere vergadering afsluiten. Iedereen die betrokken was bij deze vergadering heel hartelijk dank!
Jan-Willem Timmerman
Gemeenteraadslid
Labels

« Terug