Kees Van Dijk opnieuw lijsttrekker van ChristenUnie Wierden-Enter

Jan Post en Kees18-11-2021 09:35 18-11-2021 09:35

Tijdens de algemene ledenvergadering van de ChristenUnie Wierden-Enter is Kees van Dijk unaniem herkozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De huidige raadsleden Jan Oene Krist (2) en Jan-Willem Timmerman (3) completeren de top drie op de lijst.

Kees van Dijk is directeur bij de Bond tegen vloeken en is lid van de Hervormde kerk in Wierden. Hij is sinds 2014 politiek actief, eerst als raadslid en vanaf 2018 als fractievoorzitter. Zijn aandachtsgebieden zijn vooral veiligheid, economie, gebiedsontwikkeling en sociaal domein.
Kees: “Vanuit een hart vol geloof, hoop en liefde voor deze wereld willen we ook de komende jaren recht doen. We doen dit “Samen”, want het onderstreept dat niemand het alleen hoeft te doen. En omdat de overheid pas goed functioneert als zij samen werkt met inwoners. “Recht” is de basis, want ieder mens telt en we willen strijden tegen onrecht. “Doen “, want onze woorden krijgen pas inhoud als we in beweging komen.
We dragen zorg voor de plek waar we leven, wonen en bewegen en daarom zijn duurzamere keuzes nodig. De schepping komt tot bloei door en voor mensen! We doen dat niet alleen, maar mogen daarbij vertrouwen op onze Hemelse Vader.”
Voorzitter Jan Post: “Als bestuur feliciteren we Kees van harte. Kees heeft zich de afgelopen jaren bewezen als kundig en gepassioneerd fractievoorzitter. We zijn daarom verheugd met zijn herbenoeming. We zijn erg blij dat de huidige raadsleden alle drie hebben aangegeven opnieuw beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode in de raad. Dit zorgt voor continuïteit in de fractie.
Tegelijk is er ook nog altijd ruimte op de kandidatenlijst voor nieuwe aanwas. Wie nieuwsgierig is naar de mogelijkheden om zich in te zetten voor onze gemeente en daar veel van te leren, wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen.”
Labels

« Terug