Ruimte voor een eerlijke economie

Ruimte voor een eerlijke economie

We stimuleren een kringloopeconomie. Om voldoende ruimte te hebben voor nieuwe bedrijvigheid zoeken we naar nieuwe industrieterreinen en knappen we de Violenhoek en de Kluinveen op. Onze winkelcentra zijn en blijven bruisend en uitnodigend. We ondersteunen bedrijven als dat nodig is in de veranderende agrarische sector. De menselijke maat is hierbij leidend.