Een open en benaderbaar bestuur

Besluitvorming in de gemeente is transparant. Het bestuur van de gemeente is benaderbaar, betrouwbaar en staat constructief bekend. We bevorderen regionale samenwerking. Medezeggenschap vanuit de gemeenteraad in de samenwerkingsverbanden is een strikte voorwaarde.