Een goed en betaalbaar huis voor iedereen

Iedereen moet in een goed en betaalbaar huis kunnen wonen. We streven naar voldoende levensloopbestendige woningen en een eerlijke kans voor starters. We voeren daarom een zelfbewoningsplicht in.