Krang denken

Jan-Willem02-03-2022 08:35 02-03-2022 08:35

Verandering is moeilijk. Het opgeven van gewoontes kost tijd en veel geduld, zeker als het om onze eigen behoeftes gaat. Ik heb er vooral moeite mee als het aanpassen direct invloed heeft op mijn leven. Denk bijvoorbeeld aan de roep om milieubewuster om te gaan met spullen en energie. Het voelt regelmatig alsof ik 'krang' moet denken. Mag er dan niks meer?

Maar het moet anders. Steeds nieuwe materialen gebruiken en oude materialen weggooien kan niet meer. In Nederland verbruiken we tot 12 april de grondstoffen die de aarde in een volledig jaar kan leveren*. Erger nog, we houden onze levensstijl in stand over de rug van kwetsbare mensen in verre buitenlanden**. Zelf hebben we hoge standaarden voor arbeidsomstandigheden en producten uit Nederland, maar we stellen deze eisen niet aan spullen die uit het buitenland komen. 

Maar hoe dan wel? Als ChristenUnie willen we meewerken aan een circulaire economie: minder materiaal gebruiken en producten na gebruik recycles. En het kan, zie de website https://duurzaamheid.nl/agenda/wee-van-de-circulaire-economie/. 

De ChristenUnie wil dat de gemeente energiebesparing en duurzame initiatieven stimuleert. Koop duurzaam in en zorg voor meer mogelijkheden voor het opwekken van hernieuwbare energie. Ook steunen we de activiteiten van 2Switch. Hiervoor is wel de hulp en steun nodig van ons, de inwoners. Dan moeten we dus krang durven denken en van onze gewoontes af durven stappen. Dat begint thuis, door na te denken over wat je koopt, waar je koopt en wat je verbruikt. En, even eerlijk: lukt mij dat altijd? Om eerlijk te zijn, nee. Krand denken is best lastig. Het kost tijd en discipline, maar samen gaat het ons lukken. 

Door Jan Willem Timmerman

*https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/

**https://www.nd.nl/nieuws/nederland/942518/ieder-nederlands-huishouden-gebruikt-twee-niet-westerse-slaven#

Labels

« Terug